Đề án bảo vệ môi trường là một trong những đề án khó nhất. Cần phải có những kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp. công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh là một trong những công ty có đủ những tụ hợp như trên nên hãy gọi 0938395254 để được tham mưu miễn chi phí và hỗ trợ tối đa về làm giấy tờ nhé. Việc làm đề án môi trường là việc làm cần thiết cho doanh nghiệp. Với những nghị định, thông tư đã ban hành như thông tư 26/2015/TT-BTNMT làm đề án bảo vệ môi trường được quy định chặt chẽ rõ ràng cho đơn vị. bây giờ, môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng, việc làm những hồ sơ môi trường thực hiện đúng với cam kết để giảm thiểu ô nhiễm, cơ quan chức năng dễ quản lý. Môi trường, ô nhiễm là tình trạng đáng báo động cho toàn xã hội chúng ta. Những nỗ lực của từng cá nhân, tổ chức góp phần bảo vệ môi trường toàn diện và tốt hơn.

de-an-bao-ve-moi-truong-cnx

Đề án bảo vệ môi trường gồm những gì?

Đề án bảo vệ môi trường là làm khi đã lỡ đi vào hoạt động sản xuất mà chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của luật pháp.

Việc làm đề án bảo vệ môi trường được căn cứ theo các nghị định thông tư như sau:

+Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, kiểm tra môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án môi trường đơn giản

Đề án bảo vệ môi trường bao gồm đề án môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản, tùy theo quy mô và quy trình thì lập đề án môi trường đơn giản hay chi tiết.

Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường
- Các đơn vị sản xuất, thương nghiệp dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu thị thành, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định thông qua đánh giá tác động môi trường hoặc giấy công nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Cơ sở đang họat động nhưng chưa tiến hành các công tác cải tạo, mở rộng nâng công suất quy mô sản xuất.
- Lập đề án môi trường gồm : đề án môi trường đơn giản (công suất dưới 1 triệu sản phẩm/ năm tùy ngành nghề ) và đề án chi tiết

Quy trình làm đề án bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp

-Việc đầu tiên là dự báo các điều kiện khí hậu, kinh tế xã hội xung quanh nơi công ty làm.

-Tất cả các mẫu cần mang đi xét nghiệm là nước thải, khí thải, đất xung quanh doanh nghiệp;

-Các loại chất thải phát sinh do hoạt động sản xuất của doanh nghiệp;

-Đánh giá mức độ liên quan của các nguồn gây ô nhiễm khi thực hành dự án với môi trường xung quanh.

-Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án, khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án.

-Liệt kê và đánh giá các giải pháp nói chung, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hành.

-Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án nhặt nhạnh và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án xây dựng hệ thống xử lý chất thải tại khu vực xây dựng dự án.

-Tiến hành xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đề phòng sự cố môi trường trong quá trình triển khai dự án.

-Soạn thảo công văn, giấy tờ đề nghị duyệt y đề án môi trường

-Chờ hồ sơ đề án môi trường được ưng chuẩn

tổ chức tư vấn môi trường chúng tôi có đầy đủ điều kiện thực hiện các hồ sơ môi trường cho tổ chức bạn, Với những nỗ lực , sự tận tình với khách hàng, mang lại nhiều sự chọn lựa, cùng với đó là tiết kiệm chi phí tối đa cho tổ chức bạn. Việc làm hồ sơ môi trường hãy liên hệ 99 Nguyễn súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM nhé. Gọi tới số máy 0938395254 để được tham vấn và hướng dẫn miễn tổn phí.